Forskning: Omega-3 hjälper mot torra ögon
Artiklar

Forskning: Omega-3 hjälper mot torra ögon

Torra ögon kan bero på flera olika orsaker vilket inkluderar problem med körtlarna som producerar fett i ögat. Forskning visar att Omega-3 kosttillskott kan hjälpa till att återaktivera körtlar som inte fungerar som de ska. Detta kan leda till en ökad produktion av tårvätska, vilket kan lindra symtomen på torra ögon.

Vår forskning har upptäckt att Omega-3 kan vara en effektiv lösning för torra ögon. Detta beror på dess antiinflammatoriska egenskaper och förmågan att förbättra funktionen hos fettkörtlarna i ögat. Vi har sett att Omega-3 kan öka produktionen av fett i körtlarna och därmed öka tårproduktionen. Denna forskning är i själva verket banbrytande och visar på möjligheterna med Omega-3 för att hjälpa till att lindra symtomen på torra ögon.

"Våra fotografier av ögonens körtlar visade något oväntat - nya körtlar började utvecklas och andra körtlar blev mer aktiva. Detta är en första gången detta har observerats och är ett starkt bevis för den positiva effekten av Omega-3.", säger Med.dr. Fredrik Källmark.

Forskning: omega-3 kan hjälpa mot torra ögon

Obs! Bild är inte från aktuell forskning.

Vilken dos Omega-3 per dag för att lindra symtom på torra ögon?

För att få bukt med problem av torra ögon rekommenderar vi ett dagligt intag av 1–3 kapslar med Omega-3. Genom att inta omega-3 har många av våra patienter helt kunnat sluta använda ögondroppar. Vi genomför forskning för att hjälpa till att förbättra livskvaliteten för människor med torra ögon och vi hoppas att vår forskning och dess upptäckter kan hjälpa till att göra det.

Ät Omega-3 kontinuerligt för bäst effekt

Omega-3 kosttillskott, med särskilt utvalda fettsyror för ögonen, kan vara mycket effektiva för att lindra symtomen på torra ögon för många personer. Men, det är viktigt att komma ihåg att det är en behandling som måste underhållas för att bibehålla effekten. OptiGuard Dr. Källmarks Omega-3, som innehåller utvalda fettsyror DHA, EPA och ALA speciellt utvalda för att hjälpa ögonen. 

Utöver vår egen forskning finns flertalet kliniska studier som genomfört likande studier med omega-3 och torra ögon. Ett urval av fem internationella kliniska studier, visar att ett dagligt intag av Omega-3-fettsyror har en positiv effekt på torra ögon, symtomen på torra ögon och på den främre ytan av ögat.1

 

1 Referens kliniska stuider

Asbell PA., Maguire MG., Pistilli M., Ying GS., Szczotka-Flynn LB., Hardten DR., Lin MC., Shtein RM. (2018). n-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Dry Eye Disease. New England Journal of Medicine, 378(18), 1681-1690.

Gatell-Tortajada, J. (2016). Oral supplementation with a nutraceutical formulation containing omega-3 fatty acids, vitamins, minerals, and antioxidants in a large series of patients with dry eye symptoms: results of a prospective study. Clin Interv Aging, 11, 571-578.

Epitropoulos, A. T., Donnenfeld, E. D., Shah, Z. A., Holland, E. J., Gross, M., Faulkner, W. J., . . . Perry, H. D. (2016). Effect of Oral Re-esterified Omega-3 Nutritional Supplementation on Dry Eyes. Cornea, 35(9), 1185-1191

Einema, L. A., Vingrys, A. J., Wong, C. Y., Jackson, D. C., Chinnery, H. R., & Downie, L. E. (2017). A Randomized, Double-Masked, Placebo-Controlled Clinical Trial of Two Forms of Omega-3 Supplements for Treating Dry Eye Disease. Ophthalmology, 124(1), 43-52.

Bhargava, R., Kumar, P., Phogat, H., Kaur, A., & Kumar, M. (2015). Oral omega-3 fatty acids treatment in computer vision syndrome related dry eye. Contact Lens and Anterior Eye, 38(3), 206-210.

Andra artiklar
Nyhet för rengöring av ögonlock och huden runt ögonen! OptiGuard Dr.Källmarks Våtservetter

Nyhet för rengöring av ögonlock och huden runt ögonen! OptiGuard Dr.Källmarks Våtservetter

Läs mer
Bästa omega 3 för ögonen

Bästa omega 3 för ögonen

Läs mer
Torra ögon huskur

Torra ögon huskur

Läs mer