Torra ögon - vad beror det på?

Det finns många bakomliggande faktorer som kan orsaka problem med torra ögon och ofta kan flera faktorer samverka, varför förklaringen till symtomen oftast skiljer från individ till individ trots att besvären kan vara snarlika eller till och med identiska.

Normalt utsöndrar ögats tårkörtlar kontinuerligt tårvätska och när man blinkar fördelas tårvätskan till en tunn film över ögats yta. Det gör att ljuset kan brytas jämnt genom hornhinnan och att ögat inte torkar ut. Torra ögon kännetecknas ofta av en minskad förmåga hos tårkörtlarna att bilda tårar, och/eller att något stör tårkörteln så att vätskan inte når ut i ögat. Torra ögon beror dock oftast på att tårvätskan har för lite fett, då fettkörtlarna inte kan producera eller producerar fett av dålig kvalitet. Om tårfilmen är av dålig kvalitet blir ögat snabbt torrt och tårkörtlarna försöker då kompensera genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som vanligt symtom.

Hur många lider av torra ögon?

Mellan 10–20% av Sveriges befolkning lider av torra ögon. Många med så lindriga yttringar att de inte stör vardagslivet menligt, men gruppen med allvarliga bekymmer växer markant. I Sverige är torra ögon en eftersatt och underdiagnostiserad sjukdom, faktiskt är Sverige det enda landet i Europa som inte erkänner torra ögon som en sjukdom.

20 % eller ca 2 miljoner personer i Sverige lider av problem med torra ögon på ett eller annat sätt. Även bland Europas befolkning i övrigt kommer vi upp runt ca 20 procent och i Asien 30–50 procent.

Orsaker till torra ögon

Ögats yta täcks av en tunn film av tårvätska som kallas tårfilm. Funktionen som tårfilmen har är att smörja, skölja bort främmande objekt, skydda från bakterier och hålla ögats yta slät och klar. Tårfilmen produceras av fettkörtlar och tårkörtlar, störningar i dessa körtlar kan medföra att det blir för lite tårar som produceras eller att det är för dålig kvalitet på tårarna. Detta leder i sin tur till torra ögon.


Andra orsaker till torra ögon kan delas in i tre kategorier: medicinskafysiska och livsstilsrelaterade.